Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | "Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech"  English

Aktuality


V sobotu 30. dubna se otevřou brány Leteckého muzea Kbely do letošní, již 48. muzejní sezóny.


Ministr obrany MgA. Martin Stropnický převzal záštitu nad tiskovou konferencí k blížícímu se ukončení projektu "Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech"

PODÍVEJTE SE NA PÁR FOTOGRAFIÍ ZACHYCUJÍCÍ PRŮBĚH REKONSTRUKCE A TAKÉ ATMOSFÉRU DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10.10.2015.

JEDINEČNÁ MOŽNOST VIDĚT HANGÁRY č. V a VI V PRUBĚHU JEJICH REKONSTRUKCE - den otevřených dveří 10.10.2015. Více ZDE.

JEDINEČNÁ MOŽNOST VIDĚT HANGÁRY č. V a VI PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH REKONSTRUKCE - den otevřených dveří 25.4.2015. Více na stránkách VHÚ.

24.3.2015 Zveřejněna Zadávací dokumentace vč. příloh na profilu zadavatele k veřejné zakázce s názvem REKONSTRUKCE HANGÁRŮ č. V a VI

Úvod


Areál Staré Aerovky, v současné době v majetku LOM PRAHA s.p., představuje unikátní komplex prezentující architekturu spojenou jak s počátky československého letectví, tak s rozvojem letecké techniky v průběhu druhé světové války. Na jednom místě je možné se zcela nevídaně setkat se vzácně dochovanými stavbami typickými pro středoevropské letištní stavitelství let 10., 20., 30. a 40. Toto místo, kterým doslova kráčely dějiny československého letectví, by bez jakékoliv pochybnosti mělo zůstat zachováno pro budoucí generace.

Areál Staré Aerovky, jehož součástí jsou i první dva hangáry firmy AERO z počátku 20. let minulého století, se dochoval do současné doby ve vzácné celistvosti, kterou lze doložit mimo jiné porovnáním snímků amerických průzkumných letadel se současnými leteckými fotografiemi. Jedná se o zcela unikátní komplex staveb, které akcentují vývoj letištního stavitelství od období 1. světové války po konec 40. let dvacátého století. V případě hangáru č. VI se jedná o typickou stavbu z období první světové války z oblasti Rakousko-Uherska, hangár č. III představuje stavbu typickou pro střední Evropu počátku 20. let minulého století, hangár č. IV pokračování tohoto vývoje ve 30. letech a hangár č. V pak typickou stavbu německé školy (typ Junkers) vycházející z maximální úspory nedostatkových materiálů. Ve světě se dochovalo jen velmi málo staveb podobného typu a konstrukce, vždy se ale jedná pouze o jednotlivé letištní stavby z tohoto období. Není znám žádný podobný letištní komplex, který by se dochoval v podobné celistvosti a původnosti. Dochovaný komplex nejen prezentuje úroveň letištního stavitelství své doby, ale díky zcela mimořádné původnosti dává rovněž možnost seznámit se s dobovými pracovními postupy. Hangáry určené původně k montáži letadel mají i dnes původní vnitřní vybavení a zařízení, například váhu na letadla, a také vnitřní dřevěné ochozy s kancelářemi mistrů.

Jak jste možná zaznamenali, areál za poslední rok a půl výrazně prokouknul a navíc se podařilo koncem roku 2014 získat dotaci na jeho další opravy. To by však nebylo možno, pokud by se nepodařilo koncem roku 2013 převzít kontrolu nad areálem od subjektu, který se honosně nazývá Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty reprezentovaný Ing. Lubošem Zahradníkem, který v areálu řadu let bez kontroly hospodařil, aniž by z toho vlastník LOM PRAHA s.p., resp. Česká republika něco měly. Areál byl tedy na základě rozsudku z ledna 2013 po mnoha letech soudních tahanic znovu navrácen pod kontrolu státnímu podniku LOM PRAHA s.p. Pokud patříte mezi nadšené čtenáře soudních dokumentů, přečtěte si rozsáhlý rozsudek který tuto záležitost detailně popisuje.